Estudi de viabilitat de dos solars públics a Berga

2024

El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge ha qualificat Berga de municipi amb demanda forta i acreditada d’habitatge. Amb la finalitat de donar compliment als requeriments d’aquest Pla, l’Ajuntament de Berga treballa per assolir, com a mínim, una ràtio del 8% dels habitatges destinats a polítiques socials.

Entre les actuacions previstes al Pla Local d’Habitatge es troba la construcció d’habitatge protegit en solars municipals, i la primera actuació a iniciar és el desenvolupament de 2 solars de l’àmbit del Pla Parcial Quaranta Pilans, on s’admet la construcció de 2 edificis plurifamiliars aïllats amb un màxim de 31 habitatges. Es tracta d’una zona de previsió de creixement del municipi, ja urbanitzada però amb la majoria de les parcel·les encara pendents d’edificar, a 15 minuts a peu del barri vell.

L’Ajuntament sol·licita analitzar la viabilitat de la promoció conjunta dels dos solars, mitjançant recursos externs amb fórmules de cessió de sòl municipal, donat que actualment al municipi ja existeix teixit associatiu interessat en la promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

En aquest estudi s’analitza la situació actual des d’un punt de vista urbanístic, arquitectònic, econòmic, jurídic i social i s’estudien diferents propostes per tal de donar les eines a l’Ajuntament per definir els objectius pels quals es vol impulsar la present promoció, les característiques d’aquesta i les actuacions necessàries a desenvolupar per tal que es dugui a terme.