Ruderal, cohabitatge en cessió d’ús a Vallcarca

Ruderal és una cooperativa que té com a objectiu promocionar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Vallcarca. Va néixer en el marc de l’Assemblea de Vallcarca, amb la voluntat de promoure l’habitatge popular com a eina per recuperar el teixit del barri i evitar l’especulació immobiliària.

El model d’habitatge cooperatiu en règim d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per proveir d’habitatge digne a un preu assequible les persones sòcies que la conformen. Les cooperatives en cessió d’ús són un model d’habitatge en què la propietat de l’edifici és col·lectiva i les persones sòcies gaudeixen del dret d’ús dels habitatges a canvi d’una aportació de capital inicial i una quota mensual.

El grup són un total de 20 unitats de convivència conformades per 28 adults i 16 infants. S’organitza de forma assembleària i pren les decisions a través del consens, respectant l’horitzontalitat i fomentant l’apoderament i la implicació de totes les persones del grup en el projecte. Cadascuna de les persones que forma part del grup participa en comissions i s’encarrega de tasques en el marc del projecte.

Correu de contacte i més info a: info@ruderal.cat

Podeu seguir l’actualitat del grup a les seves xarxes socials: facebook i twitter

Col·laboradores

Arquitectura | Celobert i Voltes

 

Comparteix-ho a xarxes: