Estudi de viabilitat per generar una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús a Sant Esteve d’en Bas 

2023

L’ajuntament de Sant Esteve d’en Bas vol generar habitatge assequible per tal que les joves i els joves es puguin quedar a viure al poble, ja que actualment no hi ha oferta d’habitatges disponibles ni per llogar ni per comprar, i les poques ofertes que hi ha són inaccessibles econòmicament per a la majoria d’aquestes persones. Així doncs, el consistori vol impulsar un habitatge assequible, no especulatiu i que promogui la convivència entre les persones, i han vist en l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús una bona oportunitat.

Per aquest motiu, des de Perviure estem fent un estudi de viabilitat per rehabilitar una antiga fàbrica i convertir-ho en un projecte de cohabitatge en cessió d’ús al municipi. Aquest estudi es desenvolupa des de les diferents perspectives bàsiques que es necessiten per a impulsar i avaluar la viabilitat d’una promoció d’habitatge social. Aquestes són:

  • Social: Des de la perspectiva de la convivència i el projecte comunitari i social.
    Arquitectònica: Des de la perspectiva de cercar models arquitectònics sostenibles mediambientalment, econòmicament i socialment.
  • Urbanística: Estudiant l’aplicació i la normativa urbanística vigent i l’adaptació a les necessitats dels diferents models d’habitatge social.
  • Jurídica: Estudiant la situació jurídica actual i cercant mecanismes eficients i socials per a l’aplicació dels models i alternatives possibles.
  • Econòmica i financera: Desenvolupant models econòmics viables i alhora adaptats a les realitats socials que es volen potenciar i cercant i generant els mecanismes de finançament adaptats a les necessitats dels diferents col·lectius.

Els continguts que es desenvolupen a l’estudi i la metodologia tenen com a objectiu dotar d’eines, coneixements i elements que ajudin a les persones tècniques i càrrecs polítics de l’Ajuntament de Sant Esteve d’en Bas a poder decidir l’estratègia a seguir per a generar habitatge cooperatiu en cessió d’ús i desenvolupament de les accions i actuacions per fer-ho possible. .

 

Comparteix-ho a xarxes: 

Sant Esteve d'en Bas