Equip

Som un equip format exclusivament per acompanyar projectes d’autopormoció col·lectiva en un model de cohabitatge. Treballem amb compromís i professionalitat. La nostra formació i recorregut es complementa. Som capaços d’oferir resposta a les múltiples necessitats que ha d’afrontar tot procés d’habitatge col·lectiu, i fer-ho assegurant una visió de conjunt. Posem especial atenció en la cura de les relacions i la diversitat.

MARIA JOSEP LÁZARO

Vetlla per la visió comú, el sentit i la sostenibilitat de Perviure.

Atenta a la cohesió i cura de l’equip i dels projectes que acompanyem. Per ella el cohabitatge és una eina de canvi social.

 

Save

VERÓNICA RAMILO

Acompanya als grups durant tot el procés per desenvolupar el seu projecte.

Té experiència en viure en comunitat i en projectes que incorporen la diversitat i  l‘atenció i la cura de les persones amb necessitats de suport.

 

 

 

NEUS ANDREU

Facilitadora de grups i consultora organitzacional

Acompanya els grups en les seves dinàmiques internes i relacions. Creu que els conflictes són oportunitats i té un gran interès per les formes de vida comunitàries.

 

 

 

DIEGO CARRILLO

Dissenyador dels espais

Escolta i interpreta les necessitats de cada grup i les tradueix en propostes d’organització de l’espai. En totes les comunitats on ha viscut molts envans han acabat desapareixent.

linkedin

Save

MIREIA PARERA

Facilitadora de grups

Li apassiona l’acompanyament de grups i facilitar el desenvolupament del seu potencial. Té molta experiència en la vida comunitària.

 

JEAN F. GUILLEMET

Assessor econòmic i financer

Assessora i capacita a grups i entitats per planificar els recursos financers i controlar els processos de gestió econòmica. Alerta que l’habitatge necessita de molts recursos i s’han de cuidar molt bé!

 

 

DAVID FERNÁNDEZ

Especialista en eficiència energètica i instal·lacions

Se les enginya per tal d’aconseguir la màxima eficiència energètica i la mínima petjada ecològica. Sempre diu que “l’energia més eficient és aquella que no es necessita.

 

 

Save

PAULA MARTÍ

Urbanista, especialitzada en polítiques d’habitatge.

Creu que les cooperatives en cessió d’ús són els exemples que demostren que un altre sistema d’habitatge és possible.

 

 

Save

ANNA ESPADALÈ

Facilitadora de grups

Té molt d’interès en acompanyar els grups perquè siguin espais de seguretat i confiança on totes les persones es puguin sentir vistes, apreciades i puguin aportar tot allò que són.

 

Save

JOSEP PEDROSA

Assessor jurídic i societari

Assessora per encaixar les decisions col·lectives i la normativa. Pensa que la regulació ha de ser estructurant pel projecte, però dinàmica en la seva evolució.