Som un equip format especialment per acompanyar i impulsar projectes de cohabitatge de forma interdisciplinar, amb especial atenció en la cura de les relacions i la diversitat.

Treballem amb compromís i professionalitat, amb una metodologia pròpia i adaptada a cada projecte. La nostra formació i recorregut es complementa i dóna resposta en tots els àmbits tècnics i personals que necessiten els projectes d’autopromoció de projectes d’habitatge col·lectius:

Dinamització i facilitació del grups

Gestió econòmica i financera

Assessorament legal, jurídic i urbanístic

Co-disseny de l’arquitectura i gestió de l’obra

Maria Josep Lázaro

Vetlla per la visió comú, el sentit i la sostenibilitat de Perviure

Atenta a la cohesió i cura de l’equip i dels projectes que acompanyem. Per ella el cohabitatge és una eina de canvi social.Save

Diego Carrillo

Dissenyador dels espais

Escolta i interpreta les necessitats de cada grup i les tradueix en propostes d’organització de l’espai. En totes les comunitats on ha viscut molts envans han acabat desapareixent.Save

Neus Andreu

Facilitadora de grups i consultora organitzacional

Acompanya els grups en les seves dinàmiques internes i relacions. Creu que els conflictes són oportunitats i té un gran interès per les formes de vida comunitàries.

Iñigo Robredo Korta

Assessor econòmic i financer

Assessora i capacita a grups i entitats per planificar els recursos financers i controlar els processos de gestió econòmica. Alerta que l’habitatge necessita de molts recursos i s’han de cuidar molt bé!

Mireia Parera

Facilitadora de grups

Li apassiona l’acompanyament de grups i facilitar el desenvolupament del seu potencial. Té molta experiència en la vida comunitària.

Paula Martí

Urbanista, especialitzada en polítiques d’habitatge

Creu que les cooperatives en cessió d’ús són els exemples que demostren que un altre sistema d’habitatge és possible.Save

Anna Espadalè

Facilitadora de grups

Té molt d’interès en acompanyar els grups perquè siguin espais de seguretat i confiança on totes les persones es puguin sentir vistes, apreciades i puguin aportar tot allò que són.Save

David Fernández

Especialista en eficiència energètica i instal·lacions

Se les enginya per tal d’aconseguir la màxima eficiència energètica i la mínima petjada ecològica. Sempre diu que l’energia més eficient és aquella que no es necessita.Save

“Som capaces d’oferir resposta a les múltiples necessitats que ha d’afrontar tot procés d’habitatge col·lectiu i ho fem assegurant una visió de conjunt. El que ens motiva és que els projectes de cohabitatge vegin la llum i per això la nostra proposta s’adapta a les necessitats específiques de cada grup, projecte i territori.

Comptem amb el suport de tot l’equip de les cooperatives

Celobert

Save

Fil a l’agulla

Save

Coopdemà

Save


Fem xarxa amb

 

Red estatal de covivienda