Estudi de viabilitat d’un solar públic a Collbató

2021

Per tal de que l’Ajuntament de Collbató pugui impulsar una promoció d’habitatge social al municipi, des de Perviure hem realitzat un estudi de viabilitat amb caràcter propositiu. Aquest estudi de viabilitat es desenvolupa des de les diferents perspectives bàsiques que es necessiten per a impulsar i avaluar la viabilitat d’una promoció d’habitatge social:

  • Social: Des de la perspectiva de la convivència i el projecte comunitari i social.
  • Arquitectònica: Des de la perspectiva de cercar models arquitectònics sostenibles mediambientalment, econòmicament i socialment.
  • Urbanística: Estudiant l’aplicació i la normativa urbanística vigent i l’adaptació a les necessitats dels diferents models d’habitatge social.
  • Jurídica: Estudiant la situació jurídica actual i cercant mecanismes eficients i socials per a l’aplicació dels model i alternatives possibles.
  • Econòmica i financera: Desenvolupant models econòmics viables i alhora adaptats a les realitats socials que es volen potenciar i cercant i generant els mecanismes de finançament adaptats a les necessitats dels diferents col·lectius.

Per aquest motiu Perviure disposa d’un equip redactor amb una persona especialitzada en cadascun dels àmbits, treballant de forma coordinada i cohesionada.

Els continguts que es desenvolupen a l’estudi i la metodologia té com a objectiu dotar d’eines, coneixements i elements que ajudin a les persones tècniques i càrrecs polítics de l’Ajuntament de Collbató a poder decidir la política general sobre el model d’habitatge social que es vol potenciar al municipi en termes generals, i concretament en el solar estudiat per tal de facilitar el desenvolupament de les accions i actuacions posteriors per a impulsar-les.

 

Comparteix-ho a xarxes: