Una masia a Sant Martí de Tous. Cohabitatge Sènior

El projecte té com a objectiu crear un espai per a l’envelliment actiu a través d’un projecte de cohabitatge i un equipament per a gent gran al municipi de Sant Martí de Tous. 

Té previst tenir un espai de cohabitatge sènior amb allotjaments dotacionals i un espai compartit comunitari per a les persones que hi viuen, així com un espai d’equipament públic d’atenció a la salut, oci, alimentació, i obert al poble.

El projecte és una finca on actualment hi ha una masia, ubicada al nucli urbà, amb accés directe al poble i alhora es troba en un espai natural privilegiat. 

Actualment el projecte està sent liderat per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en col·laboració de Perviure i la Fundació Àuria. El projecte preveu la creació i colideratge amb el grup de persones usuàries que hi viuran, en totes les fases de consolidació i posterior construcció dels habitatges.

Vol promoure l’envelliment actiu, on són les pròpies persones les que decideixen com volen viure aquesta etapa de la vida. 

Té com a principals valors com l’envelliment actiu, l’habitatge assequible i no especulatiu, l’autogestió, participació i apoderament de les persones habitants, l’arrelament al territori, la sostenibilitat i eficiència energètica, la cura i gaudir de l’espai natural, la promoció de mercat social i el suport mutu i la vida comunitària.

Aquesta iniciativa forma part del Projecte Singulars: Nous mecanismes de finançament d’intercooperació per a l’habitatge inclusiu i cooperatiu.

Promou:

Amb el finançament de:

Comparteix-ho a xarxes: