Projecte Singular: Enfortiment de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya

2016-17

El “Projecte singular d’enfortiment de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya”, desenvolupat va constar de 5 actuacions amb els següents propòsits:

  1. Enfortir aquells processos de promoció de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús ja iniciats, fent especial incís en els territoris on actualment existeix una forta pressió al nivell de la demanda l’habitatge assequible i de qualitat, on la promoció d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús pot ser una solució, i
  2. Activar la demanda d’aquest model arreu del territori català, amb accions de difusió, informació i promoció que es desenvoluparan a diversos indrets del país.

 

Les actuacions les quals ha comptat el projecte són:

  • Promoció de l’Habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a nova forma d’accés a l’habitatge de qualitat, sostenible i responsable des del punt de vista social, econòmic i ambiental.
  • Canalitzar la prestació de serveis per part de les administracions cap a productes i serveis d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que tinguin en compte criteris ambientals i socials i de desenvolupament del territori.
  • Foment de la col·laboració entre cooperatives per a la creació de nous productes i/o serveis relacionats amb l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i l’adaptació als nous mercats d’habitatge.
  • Acompanyament de nous projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús fomentant l’intercanvi de coneixements i la millora de la viabilitat dels projectes i la cohesió social.
  • Dinamització de projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en curs fomentant l’intercanvi de coneixements i la millora de la viabilitat dels projectes i la cohesió social.

 

És un projecte desenvolupat durant el 2016 i 2017 conjuntament Perviure i SostreCívic en el marc de la subvenció de la Generalitat de projectes Singulars.