La Renegà, cohabitage feminista a Santa Maria de Palautordera

Fes una donació a la campanya de micromecenatge per finançar dos habitatges socials:

La Renegà són un grup de dones de Santa Maria de Palautordera que estan tirant endavant amb un projecte cooperatiu d’habitatges en cessió d’ús amb perspectiva feminista i posant les cures al centre. La missió és obrir un espai d’habitatge i comunitari que estigui vinculat i que tingui una funció social al poble. En aquest sentit, s’han plantejat construir habitatge cooperatiu en cessió d’ús incorporant dues unitats de convivència per a dones vulnerabilitzades. Aquest eix inclusiu és un dels objectius cabdals del projecte social i arquitectònic.

Els objectius principals de La Renegà són:

• Promoure l’habitatge assequible i no especulatiu de futur amb possibilitat de permanència i estabilitat mitjançant l’autopromoció i la construcció en sòl privat en règim de cessió d’ús.

• Arrelament territorial: amb persones arrelades al territori i que volen continuar vivint-hi sense patir les incerteses d’un habitatge poc assequible i sentint-se part de la comunitat.

Perspectiva i arquitectura feminista: defineixen que “Allò personal és polític” i impulsen la col·lectivització de les vulnerabilitats i la cooperació i articulació d’estratègies col·lectives des de la interdependència, posant les persones al centre. Posen les cures i els afectes al centre, i també com es desenvolupen els conflictes i no conflictes per a la seva visibilització. Volen facilitar les condicions de vida quotidiana de les dones on les cures i la proximitat siguin una estratègia de suport mutu i de relació.

• Cohesió social, suport mutu i vida comunitària: necessiten i volen promoure la cohesió social i un model on tothom hi pugui tenir veu i lloc. Es preveu que hi hagi dos habitatges destinats a dones en contextos de vulnerabilitat. La xarxa comunitària de cures a l’entorn de l’habitatge des d’un projecte creat i conformat per dones permet que aquestes esdevinguin habitants igual que totes les que conformen el projecte. En aquesta xarxa comunitària de cures, també s’imaginen teixir una xarxa de suport que vagi més enllà de l’edifici i pugui sumar altres llars del poble.

• Empoderament, corresponsabilitat i autogestió. Aquest model empodera les comunitats i integra persones diverses, models de convivència diversos i d’edats diferents. El centre del projecte són les persones i es vol cuidar i integrar la diversitat de necessitats, promovent zones en comú i fent de l’organització participativa i l’autogestió l’element central de tot el procés de creació del projecte.

• Sostenibilitat i petjada ecològica de l’edifici.

Actualment, el projecte es troba en fase d’avantprojecte arquitectònic.

Des de Perviure estem acompanyant el projecte i donant suport en totes les àrees.

Aquesta iniciativa forma part del Projecte Singulars: Nous mecanismes de finançament d’intercooperació per a l’habitatge inclusiu i cooperatiu.
Promou:

Amb el finançament de:

Col·laboradores:

Arquitectura | Celobert

 

Comparteix-ho a xarxes: