Implantació de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús a Bergondo, Galicia

2019

L’Ajuntament de Bergondo vol impulsar el model cooperatiu en cessió d’ús al seu municipi. Per això ens ha contractat per fer difusió en el seu territori, estudiar les possibilitats d’implantació del model a Galicia i fer un estudi de Viabilitat d’un solar públic per cedir-lo a una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús.