Estudi de viabilitat de solars públics a Mataró

2019

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA), ofereix als ens locals un programa complet de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme, i activitats. Dins de l’àmbit de la Provisió d’Habitatge Assequible i de Qualitat d’habitatge s’ofereix suport, entre d’altres recursos, l’Estudi d’actuacions d’habitatge i rehabilitació.

En el marc del Catàleg de Serveis 2018, la Diputació ofereix als municipis el suport Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació definit de la forma següent: Suport a la realització de treballs de caràcter analític i propositiu adreçats a definir i desenvolupar actuacions específiques en solars, edificis i habitatges municipals formalitzat en la realització d’aquest estudi, a petició del propi ajuntament.

 

L’objectiu de aquest estudi es fer un diagnòstic de les possibilitats d’implantació de cooperatives  d’habitatge en cessió d’ús en solars públics segon una perspectiva:

  • Tècnica, a partir de l’estudi dels paràmetres urbanístiques propis dels sòls d’intervenció.
  • Jurídica, a partir de comprovacions registrals i incloent la vessant de gestió i reglamentació