Vida inclusiva, cohabitatge inclusiu en cessió d’ús amb TEB Habitatge

Vida Inclusiva SCCL treballa per fer extensiu el model inclusiu a la societat, a través d’experiències en què els drets a l’autogestió i a construir un projecte de vida autònom esdevenen reals i efectius. Els espais i els serveis compartits són un dels eixos del model de cohabitatge, per millorar la inclusió d’aquest col.lectiu a la comunitat i esdevenir una experiència enriquidora replicable, no només per a les persones amb diversitat funcional, sinó per a altres col·lectius amb risc d’exclusió social.

Una de les claus del projecte Vida Inclusiva és que promou un model en què les persones amb diversitat no representin més d’un terç del total de la promoció d’habitatges, amb l’objectiu de facilitar espais de convivència inclusiva reals. La constitució d’habitatges exclusius per al col·lectiu de diversitat funcional fa que es perdi la riquesa en les relacions de persones amb capacitats diverses i que no s’avanci en la inclusió real i efectiva a la comunitat de la qual formen part.

El projecte posa la vida i les cures al centre, de les persones i del medi ambient, compromès amb l’economia social i solidària i el dret a l’habitatge de les persones vulnerabilitzades. La persona deixa de ser un subjecte passiu, i és acompanyada a construir el seu propi espai basat en l’autogestió i el dret a decidir. 

El model que es planteja per a les persones usuàries és el de compartir habitatge, principalment sota el paraigua del programa d’acompanyament a la vida independent, en unitats de convivència d’entre dues i quatre persones per habitatge. A més dels espais de convivència amb el veïnat, es promouran espais comunitaris que explorin nous models de cures i d’atenció a les famílies, especialment aquells que fan referència a l’àmbit del benestar físic i emocional que facilita l’accés a la vida, la prevenció dels problemes de salut mental, la solitud, l’acompanyament a les famílies de persones amb diversitat funcional, entre d’altres.

El projecte està impulsat per TEB Cooperatiu i Perviure.

A Perviure hem fet un acompanyament integral en el procés de creació de la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús, i la cerca de noves fonts de finançament, en sinergia amb administracions i entitats del sector per tal de promoure el cohabitatge inclusiu de manera real i efectiva.

 

Aquesta iniciativa forma part del Projecte Singulars: Nous mecanismes de finançament d’intercooperació per a l’habitatge inclusiu i cooperatiu.

Promou:

Amb el finançament de:

Comparteix-ho a xarxes: