Projecte Singular: Solucions d’habitatge cooperatiu i atenció a les persones grans i persones amb diversitat funcional

2018-2019

ambcures

El projecte “Solucions d’habitatge cooperatiu i atenció a les persones grans i persones amb diversitat funcional” que s’està desenvolupant des de les cooperatives Perviure, sccl, Fil a l’agulla sccl, i Celobert. Arquitectura, enginyeria i urbanisme, sccl,  pren com a referència l’augment exponencial de l’interès de les persones grans cap a l’habitatge cooperatiu com una solució per viure la vellesa de manera comunitària, autònoma, participativa i activa, evitant l’aïllament i la soledat no volguda, tan estesa avui en dia al nostre territori, una mostra d’això són les últimes campanyes i projectes pensats per la seva eradicació, com ara “Radars”, “Sempre Acompanyats, etc.

Tot i que són dos col·lectius molt diferents, també incloem en aquest projecte a les persones amb diversitat funcional atès que comparteixen amb les persones grans la necessitat de suport en algunes activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i, per tant, ambdós col•lectius necessiten serveis d’atenció a les persones vinculats als seus habitatges.

És per això que creiem necessari definir i promoure l’habitatge cooperatiu pensat per aquests col•lectius. Tanmateix, seran generadors d’un nou mercat social vinculat als serveis d’atenció a les persones i l’habitatge.

En el projecte ens plantegem tres grans objectius:

  1. Crear cooperatives d’habitatge amb suport en les Activitats Bàsiques de la Vida Diaria (ABVD)
  2. Generar ocupació en les cooperatives de l’àmbit de l’habitatge i de l’àmbit de l’atenció a les persones.
  3. Sensibilitzar a la societat, al Tercer Sector i a les administracions públiques sobre la necessitat d’atendre la diversitat de necessitats de suport en els projectes de cohabitatge.