Torrent Viu, Cooperativa d’habitatges a Sarrià, Barcelona

Grup amb un projecte de convivència que vol constituïr-se en cooperativa d’habitatge en cessió d’ús per accedir a un solar en dret de superfície a Sarrià. Han format l’associació CoHabitem Sarrià per promoure un nou model d’habitatge i vetllar pel dret a l’habitatge al barri de Sarrià.

L’objecte social de Torrent Viu és la promoció d’habitatges protegits, per adjudicar-ne l’ús a les persones sòcies, així com exercir-ne la conservació i l’administració dels elements i les zones comunes i els serveis complementaris comunitaris: energia, aigua, residus, comunicació, mobilitat, entre d’altres.

Les finalitats de Torrent Viu són:

  1. Facilitar a les persones sòcies l’accés a un habitatge de caràcter social, assequible i compromès amb el medi ambient.
  2. Proporcionar un model d’accés a l’habitatge no especulatiu.
  3. Eliminar els beneficis especulatius associats a la construcció i promoció d’habitatge.
  4. Participar i contribuir en el teixit associatiu i cooperatiu del territori, i en el foment del model d’habitatge en cessió d’ús a la ciutat de Barcelona.

Les principals línies estratègiques de Torrent Viu són:

  • Impulsar la creació de cooperatives d’habitatge sota règim de cessió d’ús
  • Promoure la masoveria urbana al barri de Sarrià
  • Fomentar accions de sensibilització al voltant del dret de l’habitatge no especulatives

Actualment es troba en fase d’AvantProjecte arquitectònic i acaben de signar el dret de superífice amb l’Ajuntament de Barcelona (juliol 2021).

Trobareu més info al web Torrent Viu i al twitter @torrentviu

Col·laboradores

Arquitectura | Celobert i Colana