Nou projecte Singulars sobre sòl privat

Els projectes d’habitatge cooperatiu a Catalunya s’han desenvolupat principalment en sòl públic, a través de cessió de terreny per part de les administracions locals. Però cada vegada hi ha menys sòl públic disponible, fet que fa més difícil la creació de noves promocions de cohabitatge en sòl públic.

Amb el projecte d’intercooperació “Cooperativitzem el sòl privat d’habitatge a Catalunya”, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, busquem incentivar l’adquisició de sòl privat per a poder-hi desenvolupar promocions d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 

L’objectiu és impulsar l’adquisició de solars i edificis de propietat privada per tal de desenvolupar-hi projectes cooperatius d’habitatge en cessió d’ús que contribueixin a fer efectiu el dret a l’habitatge, cooperativitzant d’aquesta manera el sòl privat per a ús d’habitatge a Catalunya, i també possibilitar que a través de la intercooperació els agents dels diferents territoris puguin generar nous projectes d’habitatge innovadors i transformadors. La intercooperació permetrà que hi hagi una generació de continguts i recerca basats en una mirada complexa i multidisciplinària, així com una transmissió de coneixements, sensibilitats i pràctiques.

Els agents que participaran al projecte seran:

  • Administració pública d’àmbit territorial 
  • Cooperatives en cessió d’ús i grups convivència
  • Equips tècnics que acompanyen a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i grups de convivència

A continuació enumerem les diferents actuacions que es duran a terme al llarg del projecte, que va començar el juliol de 2023 i que finalitzarà el juny de 2024.

  • Recull d’experiències d’adquisició de sòl privat. Dels diferents actors implicats i la seva intercooperació, de les accions desenvolupades i els aprenentatges generats.
  • Generació de noves propostes i mecanismes per impulsar nous projectes d’intercooperació per a l’adquisició de sòls privats per cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
  • Creació de xarxa i sinergies amb els diferents actors implicats.
  • Elaboració d’una guia per l’adquisició de sòl privat, destinada a administració pública i cooperatives d’habitatge en cessió d’ús,  com a eina per a incentivar l’adquisició de sòl privat. 
  • Realització d’una jornada dirigida a administracions públiques locals i supramunicipals per a incentivar l’adquisició de sòl privat.
  • Realització d’una jornada dirigida a cooperatives del sector de l’habitatge per a incentivar l’adquisició de sòl privat.

Les cooperatives impulsores del projecte som Perviure, especialistes en cohabitatge inclusiu i social, i Celobert, en arquitectura, enginyeria i urbanisme sostenible.