Nou projecte Singulars sobre Cohabitatge Inclusiu

Iconografia d’Isabel Domingo.

L’habitatge cooperatiu viu un molt bon moment de salut. Tot i això, la majoria de projectes de cohabitatge no sempre arriben o tenen en compte totes les capes de la població, sobretot les persones que viuen en situació de més vulnerabilitat i exclusió.

A través del projecte d’intercooperació “Enfortim l’habitatge social i inclusiu en el cohabitatge cooperatiu”, que va arrancar motors el passat mes de novembre com a Projecte Singulars, volem construir les bases d’un model d’accés a l’habitatge que sigui per a tothom i on ningú quedi exclós per la seva raó de gènere, situació econòmica, discapacitat, etc. 

L’objectiu general del projecte, doncs, consisteix a establir les condicions per a que sigui possible incorporar persones en situació de vulnerabilitat en els projectes de cohabitatge, creant espais on tothom pugui conviure amb les seves diversitats i vulnerabilitats i generant un marc de referència per impulsar la inclusió en els projectes de cohabitatge. 

El projecte involucra diferents perfils i organitzacions, com ara

 • Persones en situació de vulnerabilitat i el seu entorn
 • Entitats socials que acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat
 • Cooperatives en cessió d’ús i grups convivència
 • Administració pública
 • Població en general
 • Equips tècnics que acompanyen a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i grups de convivència

Durant el 2023, el projecte desplegarà diverses actuacions:

16 de juny, i 11 i 15 de juliol: Fòrums de debat oberts sobre diversitat, cohabitatge i justícia social. Al Vallès Oriental, Gironès, Berguedà i Barcelonès

VIURE JUNTES ÉS POSSIBLE?
Pot ser el cohabitatge un espai de comunitat i justícia social?

Divendres 16 de juny, c/ Diagonal Josep Pujades, 11, baixos — Cardedeu

 • 18 h Presentació del llibre “Teixir comunitats” de Fil a l’agulla
 • 19 h Fòrum obert a la cooperativa de consum La Fresca

Diàleg facilitat sobre convivència i desigualtats socials entre cooperatives d’habitatge, comunitats interculturals del moviment per l’habitatge i entitats que acompanyen persones amb discapacitat. L’objectiu és conspirar juntes i compartir èxits, reptes i anhels.

Participen: La Renegà, Bloc okupat pel Sindicat de Poble de Vilamajor, cooperativa Matís Calderí, Apindep, Sostre Cívic i comunitat de convivència Can Parera.

No cal inscripció.


COHABITAR PERQUÈ VULL O PERQUÈ TINC NECESSITAT?
Cohabitatge amb perspectiva i consciència de classe

Dimarts 11 de juliol a les 17.30 h, Ateneu Coma Cros de Salt (c/Sant Antoni, 1) — Salt

El cohabitatge és una proposta que, entre d’altres objectius, vol pal·liar la dificultat que gran part de la població té en l’accés a l’habitatge digne, també a terres gironines, on l’encariment dels lloguers és un dels principals problemàtiques de les persones que hi viuen. No obstant això, no tothom s’hi encara des del mateix punt de partida. En aquest espai, volem explorar conjuntament el cohabitar des de la perspectiva de classe, per tal de generar consciència al voltant d’aquesta realitat.

Participen el Sindicat d’Habitatge de Salt / Sindicat de Llogateres de Girona / PAH Girona – Salt/ PAH Alt Empordà, Associació contra l’especulació al barri vell, Xarxa antiabusos immobiliaris, Coop. Habitatge de Palafrugell. Amb la col·laboració de l’Ateneu Popular de Salt.

No cal inscripció.


SALUT MENTAL I COMUNITAT: ESTIGMA, VULNERABILITAT, SUPORT?
Aliances i reptes entre persones, entitats socials i cooperatives d’habitatge

Dissabte 15 de juliol a les 11 h, local Cal Blanxart, (c/ Buxadé, 18-20) — Berga

 • 11h Fòrum obert
 • 13h Vermut a càrrec de Cal Blanxart

Un diàleg facilitat per compartir experiències, èxits, anhels, pors, fortaleses, reptes o preguntes de viure, conviure, compartir i acompanyar processos de salut mental de manera comunitària. 

Participen: Cal Blanxart, Fundació Horitzó del Berguedà i Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

No cal inscripció.


COMUNITATS DIVERSES PER A L’EQUITAT SOCIAL?
Aliances i reptes entre persones, entitats socials i cooperatives d’habitatge

Dissabte 15 de juliol a les 18 h, local cooperativa La Balma (c/ d’Espronceda, 135) — Barcelona

Un diàleg facilitat sobre convivència i desigualtats socials dins i entre cooperatives d’habitatge i entitats socials del tercer sector sobre la convivència en diversitat. Com construïr veïnatge entre persones amb privilegis socials diferents? Com fem que els espais col·lectius contemplin les diferents realitats que els habiten? És la participació accessible a tothom? 

Participen: La Balma, Punt de referència, Fundació Natzaret, Torrent viu i TEB Cooperatiu.

No cal inscripció.

21 de setembre: Jornada amb l’administració pública i les entitats socials

HABITATGE COOPERATIU, INCLUSIU I SOCIAL
Jornada entre entitats socials, cooperatives d’habitatge i administracions públiques.

Dijous 21 de setembre de 2023, 10:00h – 13:30h | Lleialtat Santsenca, C/ Olzinelles, 31, baixos, Barcelona

L’objectiu d’aquesta jornada de debat i treball és obrir un espai compartit entre les entitats socials, les administracions públiques i el sector de l’habitatge cooperatiu per poder impulsar i potenciar la incorporació de persones en situació de vulnerabilitat en l’habitatge cooperatiu, inclusiu i social.

Participen: Fundación Nazareth, Grup cooperatiu TEB, Fundació Surt, Sostre Cívic, Punt de Referència, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Barcelona i Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Programa


10:00h – 10:15h Benvinguda a la jornada i presentació del projecte #OnViureTotes per part de Perviure


10:15 h – 11:25h Taula d’entitats socials
Convidem les entitats socials que acompanyen a col·lectius específics en situació de vulnerabilitat (infants, joves, dones, persones amb discapacitat, gent gran) a compartir les seves experiències, el coneixement de les necessitats específiques i l’encaix al model d’habitatge cooperatiu.

 • TEB. Grup cooperatiu que treballa per una vida inclusiva de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Fundació Surt. Entitat d’acció social per fer efectiu els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe i gènere.
 • Fundación Nazareth. Entitat privada sense ànim de lucre que promou projectes assistencials i socioeducatius per a infants i joves en risc d’exclusió social.
 • Punt de Referència. Entitat d’acompanyament a l’emancipació de persones joves vulnerables.

11:25 – 11:45h Pausa esmorzar i trobada informal


11:45 h – 12:45h Taula d’administracions públiques i cooperatives d’habitatge
L’assequibilitat i la inclusió és un dels principals reptes del sector de l’habitatge cooperatiu. Les cooperatives d’habitatge promouen eines per facilitar projectes inclusius en el marc de les cooperatives juntament amb les administracions locals i supralocals.

 • Sostre Cívic. Entitat cooperativa que promou diversos projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya.
 • Perviure. Entitat d’acompanyament de processos d’habitatge col·lectiu amb una mirada transversal en la inclusió.
 • Prat Espais. Xavier Anzano, director d’habitatge de l’empresa municipal d’habitatge de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • IMHAB. Griselda Fernández, directora de Serveis de gestió del Parc Públic de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • Agència de l’Habitatge de Catalunya. Sílvia Grau, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

12:45 – 13:15h Aportacions primera fila i debat
Entitats socials que acompanyen col·lectius específics, entitats que gestionen habitatge social i cooperatives d’habitatges.


13:15h – 13:30h Tancament i conclusions per part de Celobert arquitectura, enginyeria i urbanisme

No cal inscripció prèvia.

17 d'octubre: Jornada presentació de la guia pràctica 'Un lloc on viure totes' i de l'estudi ‘Inclusivitat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús’

 

PRESENTACIÓ GUIA SINGULARS I ESTUDI DINAMO i MigrESS
Jornada adreçada a cooperatives d’habitatge, entitats socials, ESS, administració i persones interessades.

Dimarts 17 d’octubre de 2023, 18:00h – 20:00h | Nau Bostik (Sala Mirador), Carrer Ferran Turné, 1-11, Barcelona

 

Jornada de presentació de la Guia elaborada per Perviure ‘Un lloc on viure totes. Guia pràctica per incloure pisos socials als projectes de cohabitatge’, on es recullen diferents experiències i aprenentatges, i l’estudi ‘Inclusivitat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús’, en coordinació amb La Dinamo.

L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer i promoure el model d’habitatge inclusiu amb pisos socials a grups i entitats interessades en el cohabitatge inclusiu, conèixer experiències de projectes que ja ho estan treballant i entitats socials que estan impulsant el model i facilitar un espai per aclarir dubtes i compartir aprenentatges, així com aportar elements per a la reflexió crítica i reptes de la inclusivitat en l’habitatge cooperatiu.

Participen: Perviure, La Dinamo, MigrESS, Fundación Nazareth, Grup cooperatiu TEB, Fundació Surt, Sostre Cívic, Punt de Referència, La Balma, La Renegà i Torrent Viu.

Programa


18:00h – 18:05h  Benvinguda 


18:05h – 19:00h Presentació Guia Projecte Singulars ‘Un lloc on viure totes’ i taula d’experiències entre entitats socials i cooperatives
Presentació de la guia pràctica per incloure pisos socials als projectes de cohabitatge. En aquesta s’hi recullen diferents experiències i aprenentatges a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús interessades en incorporar pisos socials. Elles mateixes participaran a la trobada i explicaran com han col·laborat:

 • (1) Experiència Punt de Referència amb La Balma (10’)
 • (2) Experiència Grup Cooperatiu TEB amb Sostre Cívic (10’)
 • (3) Experiència Surt amb La Renegà (10’)
 • (4) Experiència Fundación Nazareth amb Torrent Viu (10’)

19:00h – 19:25h Presentació estudi i reflexions sobre habitatge inclusiu de la mà de La Dinamo i MigrESS


19:25h – 19:40h Espai obert per preguntes, diàleg sobre la part d’experiències i sobre el retorn de l’estudi


19:40h – 20h Espai informal per compartir (Pica-pica)


20h Tancament

 

DATA PER CONFIRMAR. Jornada presentació eines per promoure les cures i l'habitatge inclusiu amb les entitats socials

JORNADA PRESENTACIÓ D’EINES PER PROMOURE LES CURES I L’HABITATGE INCLUSIU A LES ENTITATS SOCIALS

Data i hora per confirmar | Fil a l’Agulla, Carrer de Sants, 10, C/ de l’Espanya Industrial, 1-3, Barcelona.

Durant aquesta jornada es presentarà la Guia elaborada per Perviure ‘Un lloc on viure totes. Guia pràctica per incloure pisos socials als projectes de cohabitatge’, on es recullen diferents experiències i aprenentatges, i el Manual ‘Gestió democràtica i cures. Manual per al Tercer Sector ‘, elaborat per Fil a l’Agulla i centrat en aquells aspectes que ajuden les organitzacions a aprofundir en la seva sostenibilitat.

L’objectiu de la trobada és que les entitats sàpiguen que hi ha un model diferent d’accés a l’habitatge (habitatge en cessió d’ús) i descobreixin què s’està fent en el sector, per tal que les que s’hi vulguin sumar tinguin una eina pràctica que recull aprenentatges i recomanacions, a més de convidar a reflexionar sobre el funcionament de les pròpies organitzacions i promoure el diàleg entre les diferents entitats.

Més endavant es publicarà el programa definitiu.

L’acte es podrà seguir en directe i via streaming. Inscripcions per a les dues modalitats aquí.

També s’han elaborat diferents guies i publicacions sobre l’habitatge cooperatiu inclusiu: 

'Un lloc on viure totes. Guia pràctica per incloure pisos socials als projectes de cohabitatge'

 

 

‘UN LLOC ON VIURE TOTES’

Guia pràctica elaborada per Perviure, amb el suport d’altres cooperatives i entitats, per incloure pisos socials als projectes de cohabitatge.

L’objectiu principal d’aquesta guia és que els projectes de cohabitatge siguin cada vegada més inclusius, és a dir, que hi puguin accedir més persones diverses i persones vulnerabilitzades, i sigui un model més accessible per a totes les persones. En aquesta guia s’hi poden trobar exemples, recomanacions i reflexions, tant per als grups de cohabitatge, com per a les entitats que acompanyen a persones vulnerabilitzades, i per a les persones que volen formar part d’un projecte de cohabitatge inclusiu.

En col·laboració amb Punt de Referència, TEB Habitatge-Grup Cooperatiu TEB, Fundación Nazareth, Fundació Surt, Torrent Viu, La Renegà, Sostre Cívic, La Balma, La Borda, Cal Cases,Celobert, Fil a l’agulla i La Dinamo.

'Un lloc on viure totes. Què són els projectes de cohabitatge?' (Publicació en Lectura Fàcil)

 

 

‘UN LLOC ON VIURE TOTES. QUÈ SÓN ELS PROJECTES DE COHABITATGE?’

Guia elaborada per Perviure on s’explica què és un projecte de cohabitatge i els passos que cal seguir que impulsar-ne un. Està escrita en Lectura Fàcil, una metodologia que permet crear i adaptar documents perquè siguin comprensibles per tothom.

'Gestió democràtica i cures. Manual per al Tercer Sector'

 

 

‘GESTIÓ DEMOCRÀTICA I CURES’

Manual per al Tercer Sector

El manual, elaborat per Fil a l’Agulla, us permetrà introduir-vos en el concepte de cures i gestió democràtica i tenir una visió del tipus de treball que impliquen a les entitats del Tercer Sector, a més de proporcionar les eines per fer una primera diagnosi de la situació de l’entitat en relació amb les cures i la gestió democràtica.

 

Les entitats i organitzacions que hi ha al darrere estem enxarxades i treballem per estendre i consolidar un model que totes les cooperatives d’habitatge puguin replicar, amb l’objectiu de vetllar per incorporar la perspectiva inclusiva en tots els vessants del projecte. Nosaltres som:

Logos agrupats cooperatives

 

 

 

 

 

Totes nosaltres posarem la nostra expertesa i valors al servei del cohabitatge inclusiu.