Torrent Viu, Habitatge Cooperatiu de Sarrià, Barcelona

Torrent Viu, Habitatge Cooperatiu de Sarrià, Barcelona

Torrent Viu, Cooperativa d’habitatges a Sarrià, Barcelona Grup amb un projecte de convivència que vol constituïr-se en cooperativa d’habitatge en cessió d’ús per accedir a un solar en dret de superfície a Sarrià. Han format l’associació CoHabitem Sarrià per...
Ruderal, Cohabitatge en cessió d’ús a Vallcarca

Ruderal, Cohabitatge en cessió d’ús a Vallcarca

Ruderal, cohabitatge en cessió d’ús a Vallcarca Ruderal és una cooperativa que té com a objectiu promocionar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Vallcarca. Van néixer sota el marc de l’Assemblea de Vallcarca, amb la voluntat de promoure l’habitatge popular...
Can Manadetes, Cohabitatge sènior a Sant Martí de Tous

Can Manadetes, Cohabitatge sènior a Sant Martí de Tous

Can Manadetes, cohabitage inclusiu a Sant Martí de Tous Can Manadetes té com a objectiu crear un espai per a l’envelliment actiu a través d’un projecte de cohabitatge i un equipament per a gent gran al municipi de Sant Martí de Tous.  Té previst tenir un espai de...
Noves maneres de viure la vellesa

Noves maneres de viure la vellesa

Noves maneres de viure la vellesa El dret a l’habitatge digne, segur i saludable és un dret reconegut a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, igual que està recollit el dret a la protecció de la vida privada i familiar i el dret a la...