Noves maneres de viure la vellesa

El dret a l’habitatge digne, segur i saludable és un dret reconegut a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, igual que està recollit el dret a la protecció de la vida privada i familiar i el dret a la participació política.

Aquests drets es poden promoure a través de projectes de l’habitatge cooperatiu, perquè és un model a on les persones grans viuen a casa seva, no estan institucionalitzades, plantejat des del “model d’atenció centrada en la persona”, per tant que es recullen les demandes de cuidar i preservar la intimitat i la vida privada de les persones i a on totes les persones han de participar en el disseny i la gestió del projecte i el model que s’està implementant a Catalunya a més a més té en compte criteris de sostenibilitat ambiental i eficiència energètica, per tant, afavoreix l’edificació o rehabilitació d’espais més saludables i segurs.

 

Des de l’inici, Perviure, hem estat treballant en l’àmbit del cohabitatge i molt especialment en l’impuls de projectes d’habitatge cooperatiu pensat per a col·lectius amb necessitats de cures.

L’objectiu del projecte és generar eines per explicar i orientar a les persones, grups i entitats que estan interessades en aquest model d’habitatge d’envelliment amb cures. Amb la importància de tenir referents i crear relats sobre altres maneres de conviure i viure l’envelliment i les cures de les persones.

 

El projecte ha consistit a fer una sessió d’orientació sobre el model cooperatiu d’envelliment amb cures, fer difusió del model i la creació d’eines digitals per a grups de cohabitatge sènior:

Guia: Cohabitatge sènior amb cures

 

Descarrega

Càpsules informatives: