Els projectes de cohabitatge inclusiu busquen un nou model de convivència, basat en la cura i la diversitat, on generar espais de convivència amb el focus en el suport mutu i l’atenció a les necessitats dels col·lectius vulnerabilitzats.
 
Presentarem experiències concretes de cohabitatge inclusiu i explicarem els nous mecanismes de finançament per impulsar aquests projectes.
 
Comptarem amb la participació dels projectes:
  • Vida inclusiva de TEB habitatge
  • Una Masia a Sant Martí de Tous: Cohabitatge sènior.
  • Punt de referència, habitatge inclusiu per a persones tutelades i extutelades
  • La Renegà, cohabitatge feminista a Santa Maria de Palautordera

 

Dilluns 28 de juny de 2021
De 13 a 14.30h
En línia (plataforma Zoom)

Aquest acte s’organitza en el marc del projecte singular “Nous mecanismes de finançament d’intercooperació per a l’habitatge inclusiu i cooperatiu” subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

Promou:

Amb el finançament de:

El projecte està impulsat per: