Des de maig de 2021 estem acompanyant el projecte de cohabitatge ecofeminista de La Renegà a Santa Maria de Palautordera, i anem superant reptes. Es tracta d’un projecte impulsat per un col.lectiu de 10 dones que volen construir un espai per viure centrat en les cures i la vida sostenible, alliberar terreny de les dinàmiques d’especulació i construir dos pisos socials per acollir dones que estiguin en contextos de violència en una comunitat segura i estable.

Actualment, el projecte està en plena fase de desenvolupament i s’estan abordant diferents reptes i accions en paral·lel:

  1. Consolidació del grup de 12 UC que conviurà a l’edifici.
  2. Cerca de finançament i de suports per als pisos d’autonomia i del finançament de la construcció.
  3. Modificació del planejament vigent per a possibilitar l’augment d’habitatges en HPO.
  4. Redacció de projecte bàsic i executiu per poder sol.licitar llicència i licitar obra.

Fins ara, a nivell arquitectònic hem estat treballant amb el grup en la definició del seu avantprojecte, que es basa a generar un edifici obert cap a l’exterior i amb bones orientacions, format per dos cossos principals que abracen l’espai de jardí comunitari exterior i permeten la visió i presència en tot moment de totes les integrants de la comunitat. La modulació i estructuració de l’edifici està pensat per optimitzar recursos i despeses, aixi com l’espai de circulacions a través d’unes escales situades al centre i que articulen els dos cossos. El projecte  ofereix flexibilitat en les dimensions, equitat d’assolellament en els espais privatius i comunitaris, terrasses amples i possibilitat de visió de conjunt… Serà un edifici de dues plantes amb 12 habitatges de mides S(petits) i M(mitjans); 1 espai comunitari a cada planta i un ampli espai exterior. 

Amb aquesta proposta el grup ha anat reflexionant i concretant sobre les diferents dimensions de la vida i les cures pel que fa al del projecte arquitectònic. Un projecte de cohabitatge que incorpori la perspectiva feminista i interseccional ha de considerar espais (comuns, comunitaris i privatius) que afavoreixin la inclusió de les necessitats i experiències de totes les persones que habiten i donen ús a l’edificació, visibilitzant les tasques de cures i la vida quotidiana en la promoció de vida comunitària. 

Han estat explorant qüestions com per exemple com es vinculen els espais entre ells, com transcorre la vida en el projecte, com fomentar l’ajuda mútua i fugir dels rols estereotipats, ser visibles i segures. Un exemple concret de l’aplicació de la perspectiva feminista en l’edifici és l’espai de terrasses/passeres, que és a la vegada un espai privat i un espai compartit. S’ha pensat en les gradacions espacials necessàries per transitar entre l’espai privat i el comú: les terrasses/ passeres, històricament habitades per les dones, considerades com una extensió de les activitats convivencials de l’espai privatiu cap al seu espai exterior immediat són fonamentals pel desenvolupament del vincle social.

Pel que fa a la seva governança, La Renegà s’està acabant de constituir com a cooperativa d’habitatge en cessió d’ús: el grup està enllestint les últimes modificacions als estatuts i aniran treballant el Reglament de Règim Intern feminista durant la fase 2-3, que tot just estem començant.

 

La Renegà està actualment explorant col·laboracions amb dues entitats socials referents del tercer sector per a poder gestionar els dos pisos socials que preveu el projecte. Aquesta aposta representa un repte molt gran per La Renegà que cap altra cooperativa d’habitatge ha aconseguit, amb aquesta dimensió, abans d’elles, i està al cor del projecte que busca ser inclusiu i social: volen poder oferir dos habitatges assequibles dins de la seva comunitat per a dones que han patit violència masclista o que estiguin en situació social precària i així poder sostenir la seva rehabilitació i inserció social gràcies al suport i la força del col·lectiu feminista.

Aquest repte es materialitza en un repte econòmic, per això La Renegà llança aquest mes de maig una doble campanya de micromecenatge i de cerca de sòcies col·laboradores. La Renegà participa del projecte Singulars sobre el Cohabitatge feminista coliderat entre Perviure i Fil a l’Agulla, i tindrà l’oportunitat de poder aprofundir en diferents àmbits les dimensions ecofeministes del seu projecte: el RRI, la dimensió de sostenibilitat ambiental del seu projecte en el seu entorn amb Espai Ambiental, la gestió i la resolució de conflictes gràcies a una guia enllestida per Fil a l’Agulla, etc. 

Els principals aprenentatges i reptes en l’aplicació de l’ecofeminisme al projecte de La Renegà es presentaran i es portaran a debat a l’ocasió d’una Jornada a Santa Maria de Palautordera el pròxim 21 de maig 2022 de 16h a 20h: ‘Cohabitatge ecofeminista, un canvi radical de mirada sobre l’habitatge. Explorem les diferents dimensions de l’ecofeminisme posat en pràctica al cohabitatge’. Podeu consultar tota la informació de les jornades aquí

Us convidem a descobrir més sobre el projecte a la seva pàgina web