El model de cohabitatge ja fa anys que s’estén a casa nostra, generant cada cop més interès i consolidant-se com una alternativa real en l’accés a l’habitatge. En l’actualitat, un dels reptes que més s’està treballant des del sector és l’impuls del cohabitatge com a eina per cobrir les necessitats habitacionals i de convivència de les persones amb situació de vulnerabilitat.

Per tal de fer-ho possible, diferents entitats del sector ens hem aliat per desenvolupar un projecte transversal i pioner a tot el territori català. Aquest projecte, que porta per títol ‘Enfortim l’habitatge social i inclusiu en el cohabitatge cooperatiu’, ha rebut l’adjudicació d’un projecte Singulars de la Generalitat de Catalunya i podrà potenciar que el cohabitatge cooperatiu incorpori persones en situació de vulnerabilitat en habitatges socials destinats, per exemple, a joves extutelades, dones víctimes de violència masclista o persones amb diversitat intel·lectual. 

En aquest moment de creixement i impuls generalitzat del cohabitatge, considerem clau assegurar el seu compromís amb els valors socials d’integració i d’acollida de la diversitat. No només per la coherència amb el propi model, sinó sobretot pel potencial efecte democratitzador i enriquidor del conjunt de la ciutadania i per la incorporació de formes d’innovació social pel que fa als models de convivència i de comunitats de veïnes. 

Algunes de les actuacions previstes en el marc del projecte són:

  • La generació d’espais de reflexió i de laboratori de continguts, així com de caixa d’eines i recursos pràctics per impulsar la incorporació d’habitatges socials al cohabitatge.
  • Accions de recerca i innovació per facilitar i impulsar el cohabitatge social i inclusiu
  • L’aplicació dels resultats de les actuacions anteriors per a l’impuls de l’habitatge social en el cohabitatge en cooperatives d’habitatge existents, entre d’altres.
  • Campanya de visibilització i difusió del cohabitatge social entre els agents del sector i també adreçada al públic general
  • Creació del grup cooperatiu per impulsar el cohabitatge social i inclusiu

Les entitats impulsores i col.laboradores d’aquest projecte som expertes en els diferents camps necessaris per innovar i impulsar el cohabitatge social i inclusiu, que a més permetrà generar més serveis, ampliar el mercat social i incrementar l’impacte de la seva activitat. Nosaltres som:

 

Totes posarem la nostra expertesa i valors al servei del cohabitatge inclusiu.