Concurs Cohabitatge Ajuntament de Barcelona

Concurs Cohabitatge Ajuntament de Barcelona

Promoció, construcció i gestió d’habitatges per part de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús L’Ajuntament de Barcelona acaba de treure a concurs l’adjudicació de tres solars per cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, els solars són els...