Des de l’Escola Perviure us oferim quatre sessions en línia gratuïtes on un equip expert en diferents àmbits del cohabitatge donarà resposta a tots els vostres dubtes. El format de la sessió serà de pregunta-resposta.


Desde l’Escola Perviure os ofrecemos cuatro sesiones en línea gratuitas donde un equipo experto en diferentes ámbitos del cohabitatge dará respuesta a todas vuestras dudas. El formato de la sesión será de pregunta-respuesta.

Sesión de asesoramiento gratuito para grupos de covivienda Sènior

Sesión dirigida a personas que forman parte de un grupo de covivienda de gente mayor (Covivienda Sènior) que estén en fase de promoción o que ya estén conviviendo.

 

 • Jueves 26 de noviembre | De 12 a 13.30 h | | En línea | castellano
 • Aforo de la sesión: 30 personas
 • Inscripción obligatoria, plazas limitadas

Sessió d’assessorament per a grups de cohabitatge

Sessió dirigida a persones que formen part d’un grup de cohabitatge que estiguin en fase de promoció o que ja estiguin convivint.

 

 • Dimarts 1 de desembre | 18 a 19.30 h | en línia | català
 • Aforament de la sessió: 30 persones
 • Inscripció obligatòria, places limitades

Sessió d’assessorament per a tècniques i administració pública

Sessió dirigida a persones tècniques (tècniques d’habitatge, facilitadores, arquitectes, economistes, advocades, etc….) que treballen en l’àmbit de l’habitatge, ja sigui a l’administració pública, a empreses o entitats socials que estiguin interessades en impulsar models de cohabitatge.

 

 • Dijous 3 de desembre | 12 a 13.30 h | en línia | català
 • Aforament de la sessió: 30 persones
 • Inscripció obligatòria, places limitades

Sesión de asesoramiento para grupos de covivienda

Sesión dirigida a personas que forman parte de un grupo de covivienda que estén en fase de promoción o que ya estén conviviendo.

 

 • Viernes 4 de diciembre | 18 a 19.30 h | en línea | castellano
 • Aforo de la sesión: 30 personas
 • Inscripción obligatoria, plazas limitadas

Un equip de quatre expertes ens ajudaran a respondre en els diferents àmbits:

 

Un equipo de cuatro expertas nos ayudarán a responder en los diferentes ámbitos:

Mireia Parera, experta en facilitació de grups i vida comunitària. Equip de Perviure i sòcia de Fil a l’Agulla, sccl

Experta en facilitación de grupos y vida comunitaria.

 

Alicia Bolance, experta en apoderament económic i models de finançament. Equip de Perviure i sòcia de Coopdemà, sccl

Experta en empoderamiento económico y modelos de financiación.

Diego Carrillo, expert en cocreació d’espais de convivència i arquitectura sostenible. Equip de Perviure i soci de Celobert, sccl

Experto en cocreación de espacios de convivencia y arquitectura sostenible.

Maria Josep Lázaro, experta en processos de promoció de cohabitatge i urbanisme. Equip de Perviure

Experta en procesos de promoción de covivienda y urbanismo.

Amb el suport de

 

 

Ens ajudes a compartir?