Balanç Social de la XES

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) va constituir una comissió de treball amb l’objectiu de crear una eina que avalués la implicació de les seves membres i entitats, en el seu treball quotidià, vers uns paràmetres que observessin la seva actuació social dins les organitzacions i en l’entorn laboral i professional.

Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions poden fer servir els resultats per millorar internament i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària. El Balanç Social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota entitat socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

És una eina d’avaluació, reflexió, posada en valor i generadora de propostes de millora. Una eina per visibilitzar i posar en valor la tasca de social de cooperatives i altres empreses i entitats de l’economia solidària.

Perviure, també elabora el balanç social promogut per la XES. L’elaboració del balanç social és una oportunitat per a l’autoavaluació, la reflexió i la millora dels objectius cooperatius.

Podeu consultar l’informe del balanç social del 2021 aquí.