Es presenta l’avantprojecte del Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya (PTSH), que és l’instrument de planificació i programació a llarg termini de les polítiques d’habitatge en el territori de Catalunya.

Notícia | Pla territorial sectorial d’habitatge

PDF | Document per l’aprovació inicial (Desembre 2018)