El passat mes d’octubre, des de Perviure, com a entitat membre de la XES, ens vam adherir al Protocol per a la prevenció i actuació en cas d’antiassetjament. Amb aquesta actuació reafirmem el nostre compromís de treballar per a l’erradicació de totes les formes d’assetjament, tant en el sí de l’organització com en relació als suport que oferim als grups i cooperatives d’habitatge que acompanyem, i a posar de la nostra part per a prevenir qualsevol expressió d’aquestes conductes.

Aquest protocol, aprovat a l’Assemblea General Extraordinària de la XES del 3 de desembre de 2020, vol esdevenir una eina concreta que, d’una banda, estableixi mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament dins la XES, tant en els espais participats –comissions, sectorials, xarxes locals, Permanent, etc.- com en les entitats que en són sòcies, tot contemplant accions de sensibilització i de formació; i d’altra banda, proporcioni elements que facilitin la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, per tal de poder abordar-les de forma immediata i efectiva. 

Des de la cooperativa us animem a la resta d’organitzacions membres de la XES a adherir-vos al protocol o a impulsar el vostre propi.