La revista Opcions treu un número dedicat a l’habitatge: COM VIVIM. Totes les cares de l’habitatge.

Contingut:

Com vivim. Totes les cares de l’habitatge

Entrevista a Itziar Gonález Virós

“Les arquitectures sense les persones no serveixen”

Panorama

L’habitatge, un dret. El planeta, casa nostra

Guia pràctica

Formes d’accés – estalvi d’energia – rehabilitació

Entrevista a Pol Sarsanedas

“L’arquitectura ha de ser conscient i sostenible”

Reportatge

La casa com a projecte col·lectiu

 

Il·lustracions: Júlia Solans, Xavi Sepúlveda i Marc Torrent (Marcus)