[TERMINI FINALITZAT] Arriba la setena edició de la convocatòria de subvencions “Enfortim l’ESS 2023″ de l’Ajuntament de Barcelona per a l’economia social i solidària (ESS) i el desenvolupament de projectes d’intercooperació, amb un pressupost total d’1,1M d’euros.

La convocatòria presenta tres àmbits temàtics: la modalitat A prioritza al creació i consolidació de noves cooperatives i iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica, la formació i la digitalització; la modalitat B està destinada a enfortir la intercooperació i, com a novetat, es crea l’àmbit temàtic C destinat al cooperativisme d’habitatge HPO en cessió d’ús en sòl privat,  una gran oportunitat per obtenir finançament i poder tirar endavant projectes d’habitatge cooperatiu, amb ajuts que poden ser de fins a 50.000 euros per projecte.

Les bases diuen el següent: ​​Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. Hi poden optar les cooperatives que ostentin un títol de domini sobre un solar o finca plurifamiliar per rehabilitar íntegrament, ubicada a Barcelona. Com a mínim, el 50% dels habitatges previstos han de destinar-se a habitatges de protecció oficial.”

El termini per sol·licitar-la es va iniciar el passat 21 de març i finalitza el 13 d’abril. Aquí podeu llegir les bases de la convocatòria i accedir al tràmit per demanar la subvenció.

Molta sort a totes!

Podeu trobar més informació: