Actualment les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús suposen una revolució en el concepte de l’articulació societària i un nou model en la propietat respecte als models tradicionals, amb afectació en la gestió financera i l’assumpció de riscos per part de les entitats financeres.

És per això que des de Perviure hem elaborat el següent díptic divulgatiu recopilatori de “Nous models de finançament” per a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús amb perspectiva inclusiva, en el marc del projecte Singular 2020.

Conté informacions relatives a les següents temàtiques:

  • Emissió de títols participatius amb garantia hipotecària
  • Creació de fons d’avals
  • Creació de fons estatutaris
  • Creació d’una promotora social d’habitatge cooperatiu i inclusiu

El podeu descarregar sencer aquí

Aquesta iniciativa forma part del Projecte Singulars:

Nous mecanismes de finançament d’intercooperació per a l’habitatge inclusiu i cooperatiu.

Promou:

 

Amb el finançament de: