Una de les grans dificultats que ens trobem en molts grups i persones quan volen tirar endavant el somni de viure plegades en un projecte de cohabitatge és la de trobar un lloc per fer-lo realitat.

En aquest sentit, des de Perviure i Celobert amb el suport de les cooperatives Fil a l’agulla, Jamgo i Coopdemà, hem impulsat i coordinat el projecte #UnLlocPerviure amb l’objectiu de facilitar la cerca i l’accés al sòl i edificis a projectes de cohabitatge i cooperatives en cessió d’ús.

El projecte ha consistit en l’elaboració de tres eines:

  • Guia UnLlocPerviure
    Guia pràctica per a facilitar a grups de cohabitatge la cerca de solars i edificis.
  • Aplicatiu APPel Lloc
    Eina en línia per a fer simulacions de viabilitat econòmica de projectes de cohabitatge durant el procés de cerca de lloc.
  • Guia Facilitem l’accés al sòl
    Guia pràctica per facilitar l’accés al sòl i edificis a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús per part de les administracions.

 

En les pròximes setmanes presentarem el projecte i les eines en diferents sessions:


Projecte d’intercooperació #UnLlocPerviure

15 de març a les 18 h | Presentació per part de Celobert, Fil a l’Agulla i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Compartirem l’experiència del projecte d’intercooperació de Perviure en el marc de la celebració dels 10 anys de Celobert i presentarem el projecte #UnLlocPerviure i les eines generades per a aconseguir solars i edificis per a grups de cohabitatge i administracions públiques.

 


Eines #UnLlocPerviure per a grups de cohabitatge

22 de març a les 19h | Presentació de la guia i APPel Lloc, amb Perviure i Fil a l’agulla

Es presentaran les dues eines generades per a grups de cohabitatge per orientar i ajudar en el procés de cerca de solars i edificis per a desenvolupar projectes de convivència: Guia #UnLlocPerviure, on s’expliquen les claus per al procés de cerca; i l’APPel Lloc, una aplicació en línia per a fer simulacions de sostenibilitat econòmica dels projectes de cohabitatge de forma autogestionada.


Herramientas #UnLlocPerviure para grupos de covivienda

23 de marzo a las 18 h | Presentación de la guia y el aplicativo APPel Lloc, con Perviure i Fil a l’agulla.

Se presentarán las dos herramientas generadas para orientar y ayudar a grupos de covivienda en el proceso de busca de solares y edificios: Guía #UnLlocPerviure, donde se explican las claves para el proceso de busqueda; y el APPel Lloc, una aplicación en línea para hacer simulaciones de sostenibilidad económica de los proyectos de covivienda de forma autogestionada.


Aplicatiu APPelLloc per a grups de cohabitatge

12 d’abril a les 18 h |Com utilitzar-lo per a fer estudis de viabilitat, amb Perviure i Coopdemà

S’explicarà com es pot utilitzar l’APPel Lloc, una aplicació en línia per a fer simulacions de la viabilitat econòmica dels projectes de cohabitatge. L’aplicació es pot utilitzar autònomament pels grups de cohabitatge. Accés a l’aplicatiu.


Eines #UnLlocPerviure per a administracions

[ Data a confirmar ] | Potencial de la regulació d’allotjaments per a cooperatives, amb Celobert i Raimon Soler.