Aquesta tardor hem organitzat el cicle de xerrades Conviure i cures pel dret a l’habitatge digne amb l’objectiu d’explicar el model cooperatiu d’habitatge en els seus diferents àmbits com el legal, el procés de codisseny, la convivència i les cures i la problemàtica d’accés a un habitatge digne. A cada taller s’ha explicat un d’aquests àmbits i ha estat dinamitzat per una professional del sector. El cicle ha comptat amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona.

Com i quan constituïm la cooperativa. Aspectes legals en les cooperatives d’habitatge

El primer taller ha estat impartit per la cooperativa Facto que ha explicat el marc normatiu de les cooperatives d’habitatge a Catalunya i les diferents tipologies de cooperatives i sòcies. Concretament, el taller s’ha centrat en les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús i els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de fer els estatuts socials. Si voleu més informació sobre els diferents models d’estatus de les diferents tipologies de cooperatives, podeu consultar aquest enllaç.

Si us trobeu en el procés de constituir-vos com a cooperativa, us recomanem l’assessorament d’una advocada o advocat per tal que us pugui assessorar durant tot el procés, així com en l’elecció del tipus de cooperativa que més s’ajusta al vostre projecte i així poder constituir els estatuts que més s’adaptin a les vostres necessitats.

Com es crea un espai compartit. El procés del codisseny en el cohabitatge

Aquest taller ha estat dinamitzat per la cooperativa Celobert que ens ha explicat com posar l’arquitectura al servei del codisseny i la importància d’involucrar a les usuàries i veïnat en aquest procés. Ens han parlat també del rol que ha de tenir l’equip d’arquitectura i les diferents fases del projecte arquitectònic dins un habitatge cooperatiu. El taller s’ha complementat amb una part pràctica on hem pogut explorar i experimentar com funciona un procés de codisseny i la presa de decisions del grup, reproduint i analitzant les dificultats que poden sorgir durant el procés.

Com ens organitzem i cuidem

Durant aquest taller hem pogut compartit experiències de convivència amb dos projectes comunitaris pioners a Barcelona, amb més de 10 anys de trajectòria cadascú: Cal Cases, la primera cooperativa en cessió d’ús de Catalunya, i Can Masdeu, una casa okupada als peus de Collserola que porta 18 anys en funcionament.

Tot i ser projectes molt diferents, comparteixen alguns aspectes organitzatius. El primer a destacar és el canvi organitzatiu que han tingut els dos projectes respecte les seves estructures inicials, que han anat variant al llarg del temps en funció de les necessitats del grup. És imprescindible que qualsevol projecte de convivència, sigui quina sigui la seva tipologia, sigui capaç d’adaptar-se a les necessitats i moments vitals i personals de les persones que integren el grup: la salut, la criança i la vellesa són alguns exemples que poden fer variar el ritme de les persones o del grup. Per tant, allò que inicialment pot haver funcionat, amb el temps pot deixar de funcionar i la responsabilitat del grup és adaptar-ho al nou moment.

Un altre aspecte que tenen en comú és la dedicació d’espai, recursos i temps a la gestió de conflictes, però tenen maneres diferents de gestionar les cures de les persones. Si teniu interès en aquest tema, podeu consultar aquest apartat de recursos de Fil a l’Agulla amb materials sobre organització i facilitació.

Foro sobre el dret a l’habitatge

El taller que ha tancat el cicle ha estat el més intens i emotiu. Hem comptat amb la participació de la PAH i el Sindicat de Barri de Poble Sec que ens han explicat la tasca que porten a terme i, a través de la facilitació de Fil a l’Agulla, hem fet un petit procés de grup sobre activisme. Una de les reflexions que han sortit és que l’activisme està marcat per la classe social i la concepció que té cadascuna sobre “oferir i rebre ajuda”. També hem pres consciència de que no es pot aconseguir l’apoderament de les persones sense tenir en compte què significa sentir-se apoderada per a cadascuna, i si és realment això el que busquem o necessitem.

Per acabar, també hem pres consciència sobre la importància de crear aliances entre col·lectius que lluiten pels drets socials, en aquest cas l’habitatge digne, i l’agraïment que totes hauríem de sentir cap a la tasca que fan totes les organitzacions que lluiten per la millora de la vida de les persones i en concret, les que estan patint situacions d’injustícia social a causa de l’especulació immobiliària a la ciutat de Barcelona, que és el context de la lluita que ens van estar dibuixant la PAH i el Sindicat de Barri de Poble Sec.