Perviure ha rebut l’adjudicació d’un Projecte Singulars, encapçalat per la nostra cooperativa sòcial Fil a l’Agulla.

El projecte consisteix en promoure la incorporació de la perspectiva ecofeminista al cohabitatge. És un projecte d’intercooperació entre diverses cooperatives i entitats per intergar l’experiència en el camp feminista, ecologista i del món del cohabitatge.

Això es farà per mitjà de la sensibilització, la promoció i el desenvolupament d’eines que incorporin aquesta perspectiva i posin en relació diferents disciplines com: la facilitació i l’acompanyament a persones i grups, la participació, l’assessorament econòmic i financer, l’arquitectura, l’urbanisme i l’enginyeria, el suport legal i la comunicació.

Les cooperatives que estem posant en marxa el projecte som: Celobert, en arquitectura, enginyeria i urbanisme sostenible; Coopdemà, especialista en sostenibilitat econòmica des d’una perspectiva social; Equal Saree, associació d’arquitectura i urbanisme feminista; IACTA sociojurídica, per donor suport en incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit legal; L’Apòstrof, en la comunicació; Espai Ambiental, com a especialistes en transició ecològica i projectes socioambientals i comunitaris; Fil a l’agulla, especialistes en facilitació i feminismes, cura i atenció a les persones i les relacions personals i socials; i Perviure, especialistes en cohabitatge inclusiu i social.

Les activitats previstes son:

  1. Jornades de reflexió i formació sobre ecofeminisme aplicat al món del cohabitatge.
  2. Manual de cures aplicat al cohabitatge amb una eina d’autodiagnosi per facilitar la incorporació de la perspectiva ecofeminista posant la vida al centre.
  3. Elaboració d’eines i recursos per donar suport a l’aplicació de la mirada ecofeminista al cohabitatge en diversos àmbits.
  4. Edició d’un llibre sobre cohabitatge ecofeminista.
  5. Creació i acompanyament d’una cooperativa d’habitatge feminista.
  6. Elaboració de material metodològic per implementar i promoure el cohabitatge ecofeminista.

El sector del cohabitatge és una activitat emergent que mobilitza un volum de recursos molt important, i té la capacitat de generar i transformar-nos cap a una economia social i solidària.

La intercooperació permetrà el traspàs de coneixements, sensibilitats i pràctiques que faran més sostenibles els projectes a nivell ambiental, social i econòmic.