En aquesta càpsula, organitzada pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), explicarem què son les cooperatives d’habitatge i, en concret, les de cessió d’ús, les diferents tipologies que hi ha i els valors compartits que tenen amb l’Economia Social i Solidària. Veurem quines són les principals diferències amb altres serveis d’atenció a les persones i altres formes d’accés a l’habitatge, i parlarem sobre els reptes i fortaleses d’aquest model de convivència, explicant casos pràctics que ja s’estan portant a la pràctica.

Les cooperatives d’habitatge amb serveis d’atenció a les persones
Dimarts, 15 d’octubre, a les 18.30h.
Seu del CEESC: Aragó, 141-143, 4a planta, Barcelona

La xerrada és oberta però cal inscriure’s aquí.