Si voleu llegir sobre els habitatges per a gent gran, aquí teniu un treball realitzat per Irati Molollón Garcia i Ana Fernández Cubero a través d’una beca d’investigació en matèria de igualtat de gènere entre dones i homes, 2015-2016. “Arquitecturas del cuidado. Viviendas colaborativas para personas mayores. Un acercamiento al contexto vasco y las realidades europeas”

És molt interessant sobretot per a projectes de cohabitatge Sènior. Respon preguntes com “¿Por qué el envejecimiento?”, “¿Por qué el género?”, “¿Por qué los cuidados?”,”¿Por qué viviendas colaborativas y las arquitecturas del cuidado?”