Acompanyament Ruderal, cooperativa en cessió d’ús a Vallcarca

2018-2019

Acompanyament a Ruderal per a definir el seu model de convivència i fer un primer estudi de viabilitat econòmica del projecte.