Pota Grisa, cohabitatge sènior al Prat de Llobregat

Pota Grisa és un grup de persones del Part de Llobregat que s’han aplegat per crear un cohabitatge posant les cures al centre i de caràcter sènior. 

Des de Perviure els hem fet un acompanyament de cara a la recerca de noves fonts de finançament.

En el marc del projecte Singulars, del qual l’objectiu del projecte és crear eines de finançament innovadores per donar resposta a les necessitats dels projectes d’habitatge inclusiu per als col∙lectius vulnerables, base social de les entitats de l’ESS. 

Aquesta iniciativa forma part del Projecte Singulars: Nous mecanismes de finançament d’intercooperació per a l’habitatge inclusiu i cooperatiu.

Promou:

Amb el finançament de: