Torrent Viu, Cooperativa d’habitatges a Sarrià, Barcelona

Grup amb un projecte de convivència que vol constituïr-se en cooperativa d’habitatge en cessió d’ús per accedir a un solar en dret de superfície a Sarrià. Han format l’associació CoHabitem Sarrià per promoure un nou model d’habitatge i vetllar pel dret a l’habitatge al barri de Sarrià.
Més info a https://cohabitem.wordpress.com/