Cohabitatge Sènior a Cerdanyola

Grup que té un projecte de vida en comú amb l’objectiu d’envellir de manera activa. Volen desenvolupar un projecte cooperatiu amb la construcció d’un hàbitat adequat a les seves necessitats a mida que es vagin fent més grans i més dependents de serveis comuns i d’ajuda mútua.