Abril, Cooperativa d’habitatges en cessió d’ús al Poblenou a Barcelona

Grup amb un projecte col·lectiu de convivència que vol constituïr-se en cooperativa d’habitatge en cessió d’ús per accedir a un solar en dret de superfície al Poblenou. El grup és intergeneracional i està molt arrelat al barri. Hi ha molt interès en explorar noves formes de convivència.

casa seva

Casa molt bonica i preciosa