Avís legal

Termes d’ús i política de privacitat de Perviure Cooperativa

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

 

1. DADES IDENTIFICATIVES:

El titular del domini web és PERVIURE COOPERATIVA, amb domicili a Barcelona, C/ Bailen nº5, local, C.I.F.: F67162123. Correu electrònic de contacte: info@perviure.org

 

2. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquesta plana web de PERVIURE atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

 

3. ÚS DE LA PLANA WEB:

www.perviure.org proporciona l’accés a articles, projectes, informacions i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de PERVIURE. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que www.perviure.org ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no usar-los per a:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.perviure.org, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment citats.
 4. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES:

4.1. Finalitat de les dades emmagatzemades i CONSENTIMENT al seu tractament

Segons el previst a l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’USUARI que, mitjançant els formularis de registre de la web, es recopilaran dades, que s’emmagatzemaran en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), així com altres comunicacions que PERVIURE entén interessants per als seus USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble clic, s’entendrà a tots els efectes com la presentació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC – de l’article 6 de la LOPD– de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades que es citaran en el punt 4.9.

4.2. Compliment de la normativa d’aplicació.

PERVIURE compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la citada Llei Orgànica i la resta de la normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

En compliment de l’establert en la LOPD, li informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de PERVIURE i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscriu.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de PERVIURE.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat senyalada en el/els paràgraf/s anteriors, vostè podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant a l’apartat “Exercici de Drets ARCO”.

4.3. Mesures de Seguretat.

PERVIURE li informa que té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst amb l’article 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.

Així mateix, PERVIURE ha establert mesures addicionals en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a garantir el respecte a la privacitat de les dades.

4.4. Exercici de Drets ARCO: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de la web www.perviure.org, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a PERVIURE, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la següent direcció:

PERVIURE | C/ Bailèn nº 5, local – 08010 (Barcelona)

També podrà exercitar els drets ARCO, a través del correu electrònic: info@perviure.org

4.5. Enllaços

Com un servei als nostres visitants, la plana web pot incloure enllaços a altres llocs que no siguin operats o controlats per PERVIURE. Per això, PERVIURE no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquestes webs o de les seves pràctiques de privacitat. Per favor, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a PERVIURE, tingui present que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

4.6. Política de Cookies

Una cookie és un arxiu d’informació que el servidor d’aquesta web envia al dispositiu (ordenador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del citat equip.

PERVIURE utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari en el lloc web, sense cap tipus d’objecte publicitari o similar.

PERVIURE, a través de les cookies no recull cap dada personal. Totes les cookies, menys les utilitzades pel sistema d’estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen al concloure la sessió.

PERVIURE utilitza en aquesta plana web les cookies que es detallen a continuació:

 • JavaScript/Sesión: cookie tècnica (*), temporal i pròpia, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de la plana, detectant si l’usuari que ha accedit té habilitada la possibilitat d’utilitzar JavaScript (llenguatge de programació interpretat que, entre altres coses, permet una millora en l’experiència d’usuari d’aquesta plana), o de mantenir la sessió en el gestor de continguts. El seu Opt-out és neutre motiu pel qual no utilitza cookies.
 • Google+, Facebook, YouTube, Twitter, etc.: cookies de xarxes socials externes (**) i de tercers, llur temporalitat, finalitat i l’Opt-out depèn de cada xarxa social.
 • Mailchimp: cookies tècniques, temporals, de tercers i llur finalitat és possibilitar la subscripció dels usuaris mitjançant formulari. Opt-out neutre.

(*) Cookies tènciques: necessàries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Si es desactiven aquestes cookies, no podrà rebre correctament els continguts de la pàgina web.

(**) Cookies de redes sociales externas: que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de les diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Addthis, etc.) i que es generen únicament per als usuaris de llurs xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies y des d’aquests navegadors has d’efectuar el teu dret a l’eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part de llurs navegadors. En alguns casos és necessari instal·lar cookies per a què el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptar-les.

L’acceptació de la present política de privacitat implica que l’usuari ha sigut informat d’una manera clara i complerta sobre l’ús de dispositius d’emmagatzemat i recuperació de dades (cookies) així com PERVIURE disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes tal com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubtis en comunicar-te amb nosaltres a través de la adreça de correu electrònic info@perviure.org

4.7. Menors d’edat

La web de PERVIURE no es dirigeix a menors d’edat. El titular de la web declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

4.8. Modificació de la Política de Privacitat

PERVIURE es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudència o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després de llur canvi, implicarà l’acceptació dels mateixos.

4.9. Responsable del fitxer, i encarregats del tractament.

El responsable del fitxer de dades és PERVIURE.

 

5. PROPIETATINTELECTUALI INDUSTRIAL:

PERVIURE per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PERVIURE. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per PERVIURE, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PERVIURE.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PERVIURE.

Podrà visualitzar els elements de la web i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PERVIURE.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

PERVIURE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat de la pàgina web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODICIACIONS:

PERVIURE es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en la seva web.

 

8. POLÍTICA D’ENLLAÇOS:

8.1. Les persones o entitats que pretenen realitzar o realitzen un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la seu de PERVIURE SCCLP haurà de sotmetre’s a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de PERVIURE.
 • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de PERVIURE sense la seva prèvia autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de PERVIURE, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Menys aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol de l’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a PERVIURE, sense la seva prèvia autorització expressa.
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre PERVIURE i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement ni l’acceptació de PERVIURE dels serveis i continguts oferts en llur pàgina web o portal.
 • PERVIURE no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en el mateix.

8.2. El lloc web de PERVIURE pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Llurs enllaços tenen com exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

PERVIURE no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en llurs llocs web.

PERVIURE no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per PERVIURE y que resultin accessibles a través de www.perviure.org

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ:

PERVIURE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

10. GENERALITATS:

PERVIURE perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ:

PERVIURE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre PERVIURE i l’ÚSARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, menys que la Llei aplicable disposi d’una altra cosa.