Cooperativa d’habitatges Torrent Viu a Sarrià (Barcelona)

Cooperativa d’habitatges Torrent Viu a Sarrià (Barcelona)

Cooperativa d’habitatges Torrent Viu a Sarrià (Barcelona) Grup amb un projecte de convivència que vol constituïr-se en cooperativa d’habitatge en cessió d’ús per accedir a un solar en dret de superfície a Sarrià. Han format l’associació CoHabitem Sarrià per...
Cohabitatge Sènior a Cerdanyola

Cohabitatge Sènior a Cerdanyola

Cohabitatge Sènior a Cerdanyola Grup que té un projecte de vida en comú amb l’objectiu d’envellir de manera activa. Volen desenvolupar un projecte cooperatiu amb la construcció d’un hàbitat adequat a les seves necessitats a mida que es vagin fent més grans i més...
Projecte col·lectiu d’habitatge i producció a Arbúcies

Projecte col·lectiu d’habitatge i producció a Arbúcies

Projecte col·lectiu d’habitatge i producció a Arbúcies Projecte de vida comunitària al voltant d’una masia i les seves terres per conviure-hi un grup de families i desenvolupar-hi també la seva activitat productiva i formativa. La Masia es vol obtenir amb una...
Habitatge cooperatiu a Dosrius

Habitatge cooperatiu a Dosrius

Habitatge cooperatiu a Dosrius Projecte de vida comunitària de persones que actualment ja comparteixen un projecte laboral i de convivència col·lectiva. L’objectiu és cercar un espai per viure i treballar a una masia i un espai rural confortable i adaptable a les...