—Equip

Som un equip pensat per acompanyar projectes d’habitatge col·lectiu amb entusiasme i professionalitat. La nostra formació i recorregut es complementa. Som capaços d’oferir resposta a les múltiples necessitats que ha d’afrontar tot procés d’habitatge col·lectiu, i fer-ho assegurant una visió de conjunt.

MARIA JOSEP LÁZARO

Responsable dels processos

Acompanya els grups al llarg de tot el procés d’acompanyament.
Sempre troba un camí possible i agradable.
Per a ella aquest model d’habitatge és una eina de transformació social.

 

Save

Save

NEUS ANDREU

Facilitadora de grups i consultora organitzacional

Acompanya els grups en les seves dinàmiques internes i relacions.
Creu que els conflictes són oportunitats i té un gran interès per les formes de vida comunitàries.


 

 

JEAN F. GUILLEMET

Assessor econòmic i financer

Assessora i capacita a grups i entitats per planificar els recursos financers i controlar els processos de gestió econòmica.
Alerta que l’habitatge necessita de molts recursos i s’han de cuidar molt bé!

 

 

DAVID FERNÁNDEZ

Especialista en eficiència energètica i instal·lacions

Se les enginya per tal d’aconseguir la màxima eficiència energètica i la mínima petjada ecològica.
Sempre diu que “l’energia més eficient és aquella que no es necessita.

 

 

Save

JOSEP PEDROSA

Assessor jurídic i societari

Assessora per encaixar les decisions col·lectives i la normativa.
Pensa que la regulació ha de ser estructurant pel projecte, però dinàmica en la seva evolució.

DIEGO CARRILLO linkedin

Dissenyador dels espais

Escolta i interpreta les necessitats de cada grup i les tradueix en propostes d’organització de l’espai.
En totes les comunitats on ha viscut molts envans han acabat desapareixent.

 

Save

PAULA MARTÍ

Urbanista, especialitzada en polítiques d’habitatge.

Creu que les cooperatives en cessió d’ús són els exemples que demostren que un altre sistema d’habitatge és possible.

 

 

Save

MIREIA PARERA

Facilitadora de grups

Li apassiona l’acompanyament de grups i facilitar el desenvolupament del seu potencial. Té molta experiència en la vida comunitària.

 

ANNA ESPADALÈ

Facilitadora de grups

Té molt d’interès en acompanyar els grups perquè siguin espais de seguretat i confiança on totes les persones es puguin sentir vistes, apreciades i puguin aportar tot allò que són.

 

Save